Diru laguntzen xedea:
Konkurrentzia lehiakorra prozeduran itzuli beharrik gabeko diru laguntzak ematea (fondoak agortu arte) lan-kontratu mugagabeak edo mugatuak sinatzeko, hain zuzen ere, Gizarte-segurantzaren araubide orokorrean (sistema bereziak baztertuta) deialdiaren oinarrietan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten langabeekin.

 

Eskabideak aurkezteko lekua eta epea:

Udaletxeko Erregistroan, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara. Azken eguna: 2018ko abenduak 30.

 

Diru laguntzen udal bandoa:

Udal bandoa
 

Diru laguntzen deialdiaren oinarriak eta eskaera-inprimakiak:

Diru laguntzen deialdiaren oinarriak

Eskaera-inprimakiak