TRAPAGARANGO ENPLEGU PLANA

Onairriak:

   Hautaketa prozesuaren oinarriak.

Lan - Eskaintzak:
  Lan-Eskaintza 162020007747: Taldeko Arduraduna (Trapagaran)

  Lan-Eskaintza 162020007733: 1. Mailako Ofiziala (Trapagaran)

  Lan-Eskaintza 162020007728: Peoi Espezializatua (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 1602020007721: Orientazio eta Lan-Bitartekaritzako Erdi Mailako Teknikaria (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 162020007737:  Esku-hartze Sozialeko Erdi Mailako Teknikaria  (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 162020007744:  Administraria (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 162020007738: Agente Zibikoa (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 162020007755: Agente Zibikoen Taldeko Koordinatzailea (Trapagaran).

   Lan-Eskaintza 162020007769: Zaintzalea (Trapagaran)

   Lan-Eskaintza 162020007751 : Zantzaileen Taldeko Kordinatzailea (Trapagaran)


Lanbideko webgunean plazaratutako eskaintzara lotura:

  162020007747 Lan-Eskaintza: Taldeko Arduraduna.

  162020007733  Lan-Eskaintza : 1. Mailako  Ofiziala .

  162020007728  Lan-Eskaintza Peoi Espezializatua

  162020007721  Lan-Eskaintza :  Orientazio eta Lan-Bitartekaritzako Erdi Mailako Teknikaria

  162020007737  Lan-Eskaintza: Esku-Hartze Sozialeko Erdi Mailako Teknikaria

  162020007744  Lan-Eskaintza: Administra ria

  162020007738 Lan-Eskaintza: Agente  Zibikoa

  162020007755 Lan-Eskaintza: Agente Zibikoen Taldeko Koordinatzailea.

  162020007769 Lan-Eskaintza: Zaintzalea 

  162020007751 Lan-Eskaintza: Zantzaileen Taldeko Kordinatzailea 

Hautaketa-prozesuan onartutakoen zerrenda

Hautaketa-prozesuan onartutakoen zerrenda