Euskadi 2030 ZTBPren “hiri jasangarriak” aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak.

Diruz lagundu daitezkeen ekintzak

1. – Ikerketa industrialeko jarduerak. Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko baliagarriak izan daitezkeen edo daudenak nabarmen hobetzea ahalbidetzen duten ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzea;
2. – Garapen esperimentaleko jarduerak. Lehendik dauden ezagutzak eta teknikak eskuratzea, konbinatzea, konfiguratzea eta erabiltzea, zientifikoak, teknologikoak, enpresakoak edo bestelakoak, produktu, prozesu edo zerbitzu berrien edo hobetuen planak eta egiturak edo diseinuak egiteko;

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak

1. – 1. lerroa: hiri-mugikortasun berria eta hiri-ingurunean berriztagarriak integratzea. Bertan, mugikortasun-eredu berriekin eta komunikazio-sareekin lotutako jarduerak sartzen dira (zero emisio, elektrikoa, sharing, garraio publiko multimodala, mugikortasun autonomoa…); kronohirigintza eta hurbileko hiria; energia-iturri berriztagarrien elektrifikazioa eta integrazioa (fotovoltaikoa, eolikoa, biomasa…); barruti-sareetan eta lotutako energia-komunitateetan; hiri-sistemen digitalizazioa (monitorizazioa, robotizazioa eta automatizazioa); biki digitalak; hiri-datuen analitika eta ustiapena; hiri-kudeaketa eta hiri-plangintza dinamikoa; energia positiboko auzoak eta eraikinak.
2. – 2. lerroa: birnaturalizazioa eta hiri-azpiegitura berdea. Ildo horretan sartzen dira hiri-azpiegitura berdearen jarraitutasunarekin eta konektibitatearekin, uraren zikloaren kudeaketarekin eta lurzoruen iragazkortasunarekin lotutako jarduerak; lurzoruaren erabileren araubidea eta ustiapen arduratsua; hiri-ekosistemen kudeaketa eta funtzio aniztasuna, hiri-inguruneko biodibertsitatea (naturan, hiri-nekazaritzan eta hiriaren asilestramenduan oinarritutako irtenbideak).
3. – 3. lerroa: ekonomia zirkularra eta arkitektura jasangarria hiriaren eraikuntzan. Bertan, afekzioak murriztearekin eta baliabide naturalak berreskuratu eta modu iraunkorrean kudeatzearekin, eraikuntzarekin lotutako baliabideak eta hondakinak kudeatu eta hornitzearekin lotutako jarduerak sartzen dira: sistemak eta materialak berreskuratu, tratatu eta berrerabiltzea; prozesu industrializatuak eta eraikuntza aurreratua optimizatzea; eraikinak eta etxebizitzak birgaitzea eta egokitzea, bizi-zikloaren analisia eta edandako CO2 isuriak; bizilagunak etxean eta lurralde-eremuan ekonomia zirkularrean sar daitezen sustatzea.

Eskaera Epea: 23/01/2023

Informazio gehiago