Bizkaiko Foru Aldundiak dirulaguntza programa bat jarri du abian, baimendutako gehieneko masa 3,5 tonatik gorakoa izan dezaketen salgaien garraio publikoko ibilgailuak modernizatzeko jarduketetarako, segurtasunaren, energia-eraginkortasunaren eta ingurune digitaletara egokitzearen arloan.

Bizkaiko Foru Aldundiak dirulaguntza programa bat jarri du abian, baimendutako gehieneko masa 3,5 tonatik gorakoa izan dezaketen salgaien garraio publikoko ibilgailuak modernizatzeko jarduketetarako, segurtasunaren, energia-eraginkortasunaren eta ingurune digitaletara egokitzearen arloan.

ONURADUNAK: 

  • Langile autonomoak eta nortasun juridiko propioa duten enpresak.
  • EJZn alta emanda egotea 1722000 epigrafean – Salgaien errepideko garraioa.
  • Ibilgailuetan edo ibilgailu-multzoetan salgaien garraio publikoa egiteko gaitzen duen indarreko baimen baten titularra izatea, baldin eta baimendutako gehieneko masa 3,5 tonatik gorakoa bada (MDPE kodearekin identifikatua), Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen arabera.

 

DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN EGITATEA:

  • Gurpilak ordeztea.
  • Ibilgailuen aerodinamika hobetzen duten elementuak.
  • Ibilgailuaren segurtasun-elementuak.
  • Zamaketaren segurtasun-elementuak.
  • Ibilgailuaren kabinan ofimatika jartzea plataformekin konektatzeko.

(Dirualaguntza jaso dezakeen gertakariaren xehetasunei buruzko informazio gehiago) 

DIRULAGUNTZA

Inbertsioaren %70 (geh. 4.000€/ibilgailu eta 20.000€/enpresa)

EPEA
2023/09/29 edo funtsak agortzea

 Arau-lotura