2022ko itsas energia berriztagarrien teknologia berriak erakusteko eta baliozkotzeko inbertsioetarako laguntza-programa.

Sortzen ari diren teknologiak erakusteko eta baliozkotzeko laguntzen deialdi honen helburua da itsas energia berriztagarrien esparruan garapen teknologikoak erakusteko eta baliozkotzeko jarduerak laguntzea, 651/2014 Erregelamenduan ikerketa- eta garapen-proiektuetako garapen esperimentaltzat hartzen denaren zati direnak.

Laguntza-programa honen kontura diruz lagunduko diren jarduerak honako hauek baino ez dira izango:

  1. Olatuen energia hartzeko gailuen prototipoak eskala errealean edo errealetik hurbil erakusteko eta baliozkotzeko fasean egindako proba esperimentalak.
  2. Aerosorgailuen zimendu flotatzaileko gailuen prototipoak eskala errealean edo errealetik hurbil erakusteko eta baliozkotzeko fasean egindako proba esperimentalak.
  3. Itsas aerosorgailuen prototipoak eskala errealean edo errealetik hurbil erakusteko eta baliozkotzeko fasean egindako proba esperimentalak.
  4. 4ª oinarri honetako a), b) eta c) idatz-zatietan deskribatutako prototipoetako edozein ekipo osagarriren edo osagairen prototipoak frogatzeko eta baliozkotzeko fasean dauden proba esperimentalak.

Eskaera egiteko epea: 22/06/15 – 22/11/30

Araudiaren Esteka