Helburua da finantza-indartzearen beharrei erantzutea eta enpresen bideragarritasuna ahalbidetzea baldin eta kaudimena hondatu bada COVID-19 pandemia dela eta.

Kapitalizazio ertaineko edo ertaineko enpresa pribatuei zuzendua (50-1.500 langile, eta 10 milioi eurotik gorako negozio-bolumena eta/edo balantze orokorra), baldin eta interes bereziko jarduera ekonomikoa garatzen badute Euskal Autonomia Erkidegoan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planarekin bat etorriz (RIS3n definitutako arloak, 2030 ZTBPren 3. eranskinean definituak).

 

Halaber, egiaztatu beharko dute bideragarritasun-arazorik ez dagoela COVID-19aren pandemia baino lehen, eta bideragarritasuna epe ertain eta luzera.
Eskaera egiteko epea:

  • Eskaerak 2022ko maiatzaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dira, ebaluatu ahal izateko.
  • Programak finantzaketa-eragiketak eman ahal izango ditu akordioa argitaratzen denetik 2022ko ekainaren 30era arte.

Programaren guztizko zenbatekoa 30.000.000,00 eurokoa da. Eman beharreko eragiketen guztizko bolumen nominalak ez du aipatutako zenbatekoa gaindituko, eta, beraz, ez da eragiketa berririk formalizatuko behin agortuta, eta ez da eskabide berririk onartuko hori gertatzen den unetik aurrera.

Araudiaren esteka