Enpresek ingurumena digitalizatzeko eta berritzeko proiektuak egitea eta ibilbideak egitea diruz laguntzen da, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta aztarna ekologikoa murrizteko.

Laguntza-programak 4 diru-laguntza ildo ditu:

I. Ildoa: Ingurumena/ekonomia zirkularra digitalizatzeko/berritzeko planak egitea.

Oinarrizko digitalizazioko, digitalizazio aurreratuko edo ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko ibilbide-orriak egitea, eragile adituen laguntzarekin, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta aztarna ekologikoa murrizteko.

• Burutzeko epe: 2022/01/01 – 2022/12/31

• Eskaera egiteko epea: 2022/07/31

• Laguntzaren zenbatekoa: diruz lagun daitekeen gastuaren % 80 (10.000 euroko mugarekin).

II. Ildoa - Oinarrizko digitalizazio-proiektuak:

Oinarrizko EIKTak (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) ezartzeko proiektuak: Merkataritza elektronikoa, ERP, CRM, CAM-CAE, produkzio-prozesuak eta logistika kudeatzeko sistemak, industria-prozesuen automatizazioa, plantako komunikazioak, telelana, zibersegurtasuna.

• Burutzeko epe: 2021/01/01 – 2023/06/30

• Eskaera egiteko epea: 2022/07/31

• Laguntzaren zenbatekoa: aplikazio-ehunekoen arabera (kanpo-gastuak estaltzen ditu, inbertsioak, langileen barne-gastuak, agente adituen laguntza, edo pertsona teknologikoen kontratazioa,* hala badagokio)

III. Ildoa - Digitalizazio aurreratuko proiektuak:

EIKTak (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) erabiltzeko proiektu aurreratuak: Big data, IA, plantako prozesuen eredu birtualak, errealitate birtuala, IoT, elkarlaneko robotika, ikusmen artifiziala, cloud computing, blockchain, etab., malgutasun, kalitate, informazioaren erabilera edo efizientzia handiagoa lortzeko.

• Burutzeko epe: 2021/01/01 – 2023/06/30

• Eskaera egiteko epea: 2022/05/20

• Laguntzaren zenbatekoa: Aplikazio-ehunekoen arabera (kanpoko gastuak estaltzen ditu, inbertsioak, langileen barne-gastuak, agente adituen laguntza, edo pertsona teknologikoen kontratazioa,* hala badagokio)

IV. Ildoa - Ingurumen-berrikuntzako proiektuak

Ekonomia zirkularrarekin lerrokatutako berrikuntza-proiektuak, ingurumen-inpaktu garbia eta enpresaren produktu eta jardueren aztarna ekologikoa murrizten dutenak, ingurumen-berrikuntzaren bidez produktu/zerbitzuan, prozesuan edo negozio-ereduan.

• Burutzeko epe: 2021/01/01 – 2023/06/30

• Eskaera egiteko epea: 2022/05/20

• Laguntzaren zenbatekoa: aplikazio-ehunekoen arabera (kanpo-gastuak estaltzen ditu, inbertsioak, langileen barne-gastuak, agente adituen laguntza, edo pertsona teknologikoen kontratazioa,* hala badagokio)

 

– 6.000 €-tik beherako laguntzarik ez da emango.
– Ez da onartuko kanpoko gasturik edo 1.000 eurotik beherako inbertsiorik.
– Gastua eginda badago, faktura + ordainagiria aurkeztuko da, eta gastua egiteke badago, aurrekontua edo proformako faktura.

 


 

Esteka gehi informazioa

 

BALDINTZAK:

• Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

• Gutxienez produkzio-zentro bat izatea, balio erantsi handikoa Bizkaiko Lurralde Historikoan.

• Nortasun juridiko propioa izatea.

• Industrian, eraikuntzan, garraioan, industriarekin lotutako zerbitzuetan, turismoan eta handizkako merkataritzan jardutea.

• 5 eta 250 langile artean izatea, lanaldi osoko urteko baliokideetan. Plantillakotzat hartuko dira Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartutako lan-kontratu baten bidez enpresarekin lotutako pertsonak.

• Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzekoak egunean izatea.

• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluan ezarritako egoeretako batean ere ez egotea (aurrerantzean, 4/2018 Foru Araua).

• Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezartzen dituen egoeretako batean ez egotea (aurrerantzean, 5/2005 Foru Araua).

 

– Baldintza horiek eskaera aurkezten den unean egiaztatu beharko dira, eta ebazpena, justifikazioa eta ordainketa egin arte mantendu beharko dira.

– Kanpoan geratzen dira, kasu guztietan, sozietate publikoak, zuzenbide publikoko erakundeak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, elkarteak, fundazioak, federazioak, alderdi politikoak eta erlijio-erakundeak.


Oso GARRANTZITSUA: Meatzaldeko Behargintzatik, eskualdeko garapen agentzia gisa, laguntza hau eskatzen laguntzen dizuegu, erabat doan, zuekin batera eskaeraren tramitazio elektronikoa eginez.